Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék-visszaküldés

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza a Szolgáltató.

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

Ha a Felhasználó szeretne élni az elállási jogával, a nyilatkozatot kitöltve el kell juttatnia  (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:

Cím: 1025 Budapest, Zöldkő utca 12/1.

E-mail: info@carpsoul.hu

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (nem a visszaküldés költségét), kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kap a Szolgáltató felhatalmazást, akkor a visszafizetés az általa igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartható, amíg a Szolgáltató vissza nem kapja a terméket.

A Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Felhasználót terheli.

A termékben bekövetkezett értékcsökkenésért a Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre, ha az a termékjellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jog nem gyakorolható, ha nincs meg a termék összes tartozéka.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítja a Szolgáltató. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni a Szolgáltató nem tud!